Begrafenisondernemer

Benieuwd naar wat een begrafenisondernemer doet, of hoe je een keuze kunt maken uit de begrafenisondernemers die er beschikbaar zijn en of een begrafenisverzekering hier zorg voor draagt? De uitvaartondernemer heeft zowel voorafgaand aan de uitvaart, tijdens de uitvaart als na de begrafenis een aantal belangrijke taken. Het is wat dat betreft de moeite waard om vooraf goed te kijken naar een geschikte begrafenisondernemer, om daar een overeenkomst mee aan te gaan en er samen voor te zorgen dat er een waardig afscheid plaats kan vinden.

De taken van een begrafenisondernemer en dus iemand die werkt in de uitvaartverzorging bestaan uit een aantal verschillende elementen. Het gaat bijvoorbeeld om het controleren van de naleving van de wettelijke verplichtingen die er op dit gebied gelden. Een begrafenisondernemer kan helpen om een overlijden aan te geven, zodat je zelf de mogelijkheid hebt om je op de emotionele aspecten te richten. Daarnaast dient de begrafenisondernemer bijvoorbeeld de kosten vast te stellen en zorgt deze voor een reservering van de begraafplaats of het crematorium. De begrafenisondernemer kan helpen de rouwadvertentie op te stellen en zorgt bijvoorbeeld voor het ontwerp en het drukken van de rouwkaarten die je wilt verzenden.

Vervolgens kan de begrafenisondernemer het transport van de overledene organiseren en zorgen voor de opbaring en de aflegging hiervan. Het zijn een aantal praktische en formele zaken die er geregeld moeten worden, de begrafenisondernemer kan ervoor zorgen dat je daar zelf zo min mogelijk omkijken naar hebt op het moment dat je een emotionele klap te verwerken krijgt en je kunt er dus voor zorgen dat je dit meeneemt in je begrafenisverzekering. Verder kan de begrafenisondernemer de doodskist of lijkwade organiseren, net als een uitvaartdienst in een kerk, moskee, tempel of rouwcentrum. Tenslotte zorgt de begrafenisondernemer voor het conserveren van de overledene, om ervoor te zorgen dat je hier op een waardige manier afscheid van kunt blijven nemen.

Begrafenisondernemer voorafgaand aan de uitvaart

Veel van de taken zullen voorafgaand aan de uitvaart plaatsvinden, de begrafenisondernemer zorgt als het ware voor het ‘opvangen’ van de nabestaanden. Had je niet eerder met een sterfgeval te maken en ben je benieuwd wat er allemaal op je afkomt, of staat je hoofd er niet naar om deze zaken zelf te gaan regelen? In die gevallen zorgt de begrafenisondernemer ervoor dat je daar zelf zo min mogelijk omkijken naar hebt. In plaats daarvan kun je veel van de taken overlaten aan de begrafenisondernemer en kun je bijvoorbeeld zelf nagaan welke muziek er gespeeld kan worden en of er bloemen aanwezig zullen zijn. Hou hier bij het afsluiten van een begrafenisverzekering dus ook allemaal rekening mee.

In de dagen naar de uitvaart toe zal er een nauw contact met de begrafenisondernemer bestaan, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je alle wensen van de overledene op een mooie manier in de praktijk kunt brengen.

Begrafenisondernemer tijdens de uitvaart

Ook tijdens de uitvaart zelf is er sprake van een grote rol voor de begrafenisondernemer, deze dient ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. In bepaalde gevallen heeft de begrafenisondernemer zelf de beschikking over een uitvaartcentrum, waardoor het mogelijk is om daar een dienst te houden of ervoor te zorgen dat er een waardig afscheid plaats zal vinden. Heeft de begrafenisondernemer niet de beschikking over een eigen locatie? Dan zal de ondernemer er elders voor moeten zorgen dat alles goed verloopt.

Het is verstandig om een begrafenisondernemer te selecteren die bijvoorbeeld lid is van de Vereniging van Ondernemingen in de Uitvaartzorg. Hiertoe behoren de verschillende grote bedrijven op dit gebied, die goed weten hoe ze hiermee om dienen te gaan en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat je kunt rekenen op een waardig afscheid. Daarnaast kun je zoeken naar een begrafenisondernemer die lid is van NARDUS. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende uitvaartverenigingen, die de handen ineen slaan om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Nazorg door de begrafenisondernemer

Na de uitvaart zullen de meeste begrafenisondernemers hun dienstverlening overigens niet meteen beëindigen, er is sprake van een vorm van nazorg. Vind je het bijvoorbeeld lastig om het verlies te verwerken, of dienen er zaken geregeld te worden met betrekking tot bijvoorbeeld de spullen van de overledene. Dit behoort niet tot de primaire taken van de begrafenisondernemer, al is het gebruikelijk dat er nog sprake blijft van enige vorm van ondersteuning. De begrafenisondernemer heeft hier over het algemeen een uitgebreide ervaring mee, waardoor je daar handig van kunt profiteren.

Op die manier kan een begrafenisondernemer ervoor zorgen dat je vanaf het moment van overlijden tot het moment van rouwen achteraf kunt rekenen op een goede begeleiding. Uiteraard zal een goede begrafenisondernemer afstand nemen op het moment dat je dat wenst, om aan de andere kant weer in te springen wanneer je wat ondersteuning nodig hebt. Je staat er op die manier in ieder geval niet alleen voor, in de periode waarin je afscheid dient te nemen van een dierbare. Een begrafenisondernemer kan op die manier van grote toegevoegde waarde zijn tijdens het proces van afscheid nemen en dit valt bij verzekeraars dus in de begrafenisverzekering mee te nemen.

Overeenkomst met de verzekeraar

In veel van de gevallen heeft een begrafenisondernemer afspraken gemaakt met een uitvaartverzekeraar, wat betekent dat je daar terecht kunt op het moment dat er sprake is van een begrafenisverzekering. Met name wanneer er sprake is van een dekking in natura is de kans groot dat je een begrafenisondernemer toegewezen zal krijgen. De verzekeraar werkt daar over het algemeen al jaren mee samen en zorgt er op die manier voor dat je kunt rekenen op een goede dienstverlening. Bij een begrafenisverzekering in natura zal de verzekeraar er samen met de begrafenisondernemer voor zorgen dat er een waardig afscheid plaatsvindt, zodat je daar zelf zo min mogelijk omkijken naar heeft. Zelfs als je voor een scherp geprijsde begrafenisverzekering kiest zou je nog van een ondernemer gebruik kunnen maken, maar je moet dan natuurlijk wel goed lezen of deze inhoudelijk ook in de verzekering en dus in de te betalen premie mee is genomen.

Is er sprake van een begrafenisverzekering in de vorm van een kapitaalverzekering? Houd er rekening mee dat er een bedrag uitgekeerd zal worden, waarvoor je bij een begrafenisondernemer de mogelijkheid hebt om de uitvaart als het ware aan te kopen. Uiteraard kun je als nabestaanden besluiten om de dekking verder uit te breiden door geld bij te leggen, of te zoeken naar mogelijkheden om voordeliger gebruik te maken van de begrafenisondernemer. Op die manier kun je in overleg een waardig afscheid vormgeven, voor je dierbare die helaas is komen te overlijden.

Overlijdensrisicoverzekering

Uitvaartverzekering afkopen