Kinderen en rouw, hoe ga je hiermee om?

Een sterfgeval van een dierbare is een moeilijke gebeurtenis voor iedereen. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd geconfronteerd worden met dit pijnlijke verlies. De meeste kinderen zullen anders met rouw omgaan dan volwassenen. Hoe ga je met de rouw van een kind om?

Rouw bij kinderen

Ieder kind rouwt anders en elk kind heeft een andere manier van aandacht en ondersteuning nodig, net als volwassenen dat ook nodig hebben. Naast het ervaren van gevoelens als verdriet, angst en woede kunnen kinderen ook gefascineerd raken door de dood. Ze kunnen veel vragen stellen en het is belangrijk dat het kind het gevoel krijgt dat deze vragen ook gesteld mogen worden. Het kan ook zijn dat een kind rollenspellen gaat spelen waarvan de dood het thema is. Dit is normaal en voor kinderen een manier om de gebeurtenis te verwerken.

Verschillen in rouw per leeftijdsgroep

Baby’s en peuters reageren anders op het verlies van een dierbare dan oudere kinderen en pubers. Baby’s en peuters snappen nog niet wat de dood precies is. Ze merken het wel als een van de ouders overlijdt. Ze missen dan de warmte, aandacht en veiligheid. Het is belangrijk om kinderen in deze leeftijdsgroep veel aandacht, verzorging en warmte te geven. Ze zullen zich meestal makkelijk aanpassen. Jonge kinderen tussen de 4 en 12 jaar beseffen beter wat de dood inhoudt. Jongere kinderen weten vaak niet dat een dierbare nooit meer terug zal komen. Oudere kinderen zullen dit beter begrijpen. Het is belangrijk dat ze veel vragen kunnen stellen en op hun manier afscheid kunnen nemen. Het is belangrijk om bij deze leeftijden op het gedrag en de emoties te letten. Soms uiten ze hun verdriet en woede duidelijk, maar sommige kinderen keren in zichzelf en zullen hun gevoelens minder snel uiten. Tieners daarentegen rouwen op een gelijkwaardige manier als volwassenen. Let er wel op dat pubers vaak met zichzelf worstelen, zeker als tijdens deze al moeilijke periode een dierbare overlijdt. Het is belangrijk om pubers ruimte te geven om het verlies te kunnen verwerken.

Afscheid nemen van een dierbare

Het is belangrijk dat kinderen afscheid kunnen nemen van hun dierbare. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren. Het is in ieder geval belangrijk dat je ervoor zorgt dat ze de kans krijgen om afscheid te nemen. Ook vinden kinderen het fijn om betrokken te worden bij de organisatie van de uitvaart. Als het kind hier behoefte aan heeft, laat hem of haar een tekening maken, een tekst schrijven om voor te lezen of een andere taak uitvoeren tijdens de dienst.

Extra aandacht voor het kind

Kinderen kunnen op verschillende manieren reageren op de dood van een dierbare. Zo kunnen ze verdrietig zijn, woede uiten of angstig zijn. Het is belangrijk om op het gedrag van een kind te letten. Zo kunnen kinderen slaapproblemen krijgen, in bed plassen en stemmingswisselingen hebben. Ook als een kind geen emotie uit, is het belangrijk om hier aandacht aan te geven. Het is belangrijk aan het kind te laten merken dat hij of zij verdrietig, boos of angstig mag zijn. Zorg ervoor dat je genoeg tijd en aandacht besteedt aan het kind en zijn of haar gevoelens serieus neemt. Een kind heeft geborgenheid en steun nodig om een heftige gebeurtenis zoals verlies te verwerken.

Kort samengevat is het belangrijk om een kind liefde, aandacht en geborgenheid te geven. Daarnaast moet een kind de kans krijgen om op zijn of haar manier afscheid te kunnen nemen. Let altijd goed op het gedrag en de emoties van het kind. Zorg dat een kind zich niet alleen voelt in zijn of haar verdriet, woede of angst.