Waar moet je op letten bij het afsluiten van een uitvaartverzekering?

Een uitvaart brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Om te voorkomen dat nabestaanden hiermee worden opgezadeld, sluit menigeen een uitvaartverzekering af. Het is hierbij wel van belang dat je goed beseft wat de verzekering exact dekt, zodat niet te zijner tijd alsnog een deel van de kosten ongedekt blijft. Daarnaast is het goed om te weten welk deel van het regelwerk bij een uitvaart door de verzekeraar wordt verricht en wat de nabestaanden zelf nog moeten regelen. Houd er voorts rekening mee dat een uitvaartverzekeraar niet verplicht is om iedereen als verzekerde te accepteren.

Veel keuzevrijheid maar ook veel regelwerk

Een eerste stap bij het kiezen van een uitvaartverzekering is het inschatten van de kosten van je uitvaart. Volgens de Consumentenbond ligt de prijs voor een uitvaart doorgaans tussen de € 5.000 en € 8.000. Een begrafenis is veelal duurder dan een crematie en ook andere keuzes (zoals voor het soort kist, de bloemstukken en andere inkleding) zijn van belang. Heb je een goed beeld van de totale kosten die je nabestaanden kunnen verwachten? In dat geval kan je een zogeheten kapitaal uitvaartverzekering overwegen. Bij deze uitvaartverzekering krijgen de nabestaanden na je overlijden een vooraf bepaald bedrag. Je nabestaanden zijn vervolgens volledig vrij om dit bedrag naar eigen inzicht uit te geven. Hier staat tegenover dat zij ook zelf de uitvaart moeten regelen. Zo zullen zij bijvoorbeeld zelf een uitvaartverzorger moeten vinden. Uiteraard kan je het je nabestaanden makkelijker maken door in detail vast te leggen hoe je graag zou willen dat je uitvaart verloopt (en welke kosten hierbij horen).

Weinig keuze maar ook weinig te regelen

Naast een kapitaal uitvaartverzekering bestaat er ook een zogeheten natura uitvaartverzekering. Zoals de naam al suggereert, wordt bij dit type verzekering geen geldbedrag maar een pakket diensten verzekerd. Bijvoorbeeld de kist, bloemstukken, rouwkaarten en kosten voor de uitvaartverzorger worden dan door de verzekeraar betaald. Dit type verzekering is aantrekkelijk wanneer je onzeker bent over de totale kosten van je uitvaart en wil voorkomen dat het geldbedrag van een kapitaal uitvaartverzekering uiteindelijk onvoldoende blijkt om alle uitvaartkosten te dekken. Bijkomend voordeel is dat het regelwerk bij dit type uitvaartverzekering door de verzekeraar wordt verricht. Dit kan dan weer nadelig zijn indien je nabestaanden bijvoorbeeld een andere uitvaartverzorger wensen dan door de verzekeraar wordt gedekt.

Leeftijd en medische acceptatie

Indien je jong en in goede gezondheid bent, zal elke uitvaartverzekeraar je zonder problemen aan zijn verzekerdenbestand toevoegen. Het aantal resterende levensjaren (waarin je premie betaalt) is dan immers groot. Ben je daarentegen al wat ouder of heb je een medische aandoening waardoor je levensverwachting lager is, dan ligt dit anders. Wat de leeftijd betreft, is de regel heel eenvoudig: hoe jonger je bent, des te lager is de te betalen premie. Daarnaast zijn er uitvaartverzekeraars die geen nieuwe verzekerden accepteren boven een bepaalde leeftijd. De leeftijdsgrens ligt doorgaans op 70 of 75 jaar. Bij een ernstige medische aandoening kan een uitvaartverzekeraar zogeheten carenzjaren hanteren. Dit houdt in dat de verzekeraar geen (of een sterke afgezwakte) dekking biedt wanneer de verzekerde overlijdt binnen een bepaald aantal jaar.

Kies een uitvaartverzekering die bij je past

Elke uitvaartverzekering heeft zijn eigen voor- en nadelen, dus er is niet één verzekering die past bij iedereen. Ga daarom allereerst na wat je precies van een uitvaartverzekering verwacht en kies vervolgens voor een verzekering die hierbij past. Wil je dat er veel keuzevrijheid is zodat je nabestaanden de uitvaart op basis van hun (en jouw) voorkeuren kunnen inrichten? Dan ligt een kapitaal uitvaartverzekering voor de hand. Vind je het daarentegen vooral belangrijk dat je nabestaanden te zijner tijd niet met veel regelwerk worden geconfronteerd? Dan past een natura uitvaartverzekering wellicht beter bij jou.